Welkom

Op 14 oktober 2012 was ik lijstduwer voor CD&V-Kortenaken en raakte ik verkozen in de gemeenteraad. Daar probeer ik als jonge fractieleider van CD&V samen met de 5 andere partijgenoten constructief oppositiewerk te leveren. Op deze blog wil ik enkele leuke weetjes of markante feiten vermelden over politiek in het algemeen, over politiek in Kortenaken en over mezelf. Je kan me altijd contacteren via mail (kristof.mollu@gmail.com) of gsm (0498/64.00.78).

zaterdag 9 december 2017

Spinning voor het goede doel

Vandaag organiseerden de gemeente Kortenaken en de uitbaters van Cafetaria De Vruen van 10 tot 22 uur de "12 uren van de Vruen" in de sporthal te Waanrode. De opbrengst van deze spinningmarathon gaat naar Kom op Tegen Kanker. In totaal namen 12 ploegen deel aan deze 'koers voor het goede doel'. Vanuit CD&V waren we ook goed vertegenwoordigd en ik zal het zelf morgen ook nog voelen ;-)

donderdag 30 november 2017

Wegwijs in Waanrode?

Vorige week merkten Stefaan Devos en ik op de gemeenteraad op dat er amper siganlisatie geplaatst was bij de wegenwerken in Waanrode. Bovendien zijn er momenteel meerdere wegenwerken waardoor het niet duidelijk was welke omleidingsborden gevolgd moesten worden. De burgemeester gaf aan dat er extra siganlisatie geplaatst zou worden en dat men gebruik zou maken van plaatsnaamborden maar de situatie is er momenteel hoegenaamd niet op verbeterd. Komende vanuit Kortenaken richting Waanrode zou je als niet-inwoner bijvoorbeeld niet weten hoe je moet rijden en moet je verbodsborden negeren.

De omleiding vanuit de Tiensesteenweg in Waanrode loopt nu via Rijnrode en Loksbergen om vervolgens de omleiding aan de Diestsestraat in Kortenaken te volgen zodat men uit komt op de Schansstraat. Als je nu naar Kortenaken centrum moet dan is er een omleiding van ca. 6km. Dergelijke omleiding is buiten proportie, gaat ook langs wegen die niet geschikt zijn, passeert de werken in Loksbergen en Kortenaken en het lijkt me dan ook niet logisch om alle alternatieven af te sluiten via een nadar waarop een verbodsbord hangt dat enkel 'plaatselijk verkeer' toelaat. Ook bewoners uit de buurgemeenten weten hierdoor niet meer hoe men moet rijden want sommige straten in de buurtgemeenten zijn door de werken in Waanrode ook afgesloten en dit terwijl het bestuur van de buurgemeente hierover niet geconsulteerd is. Enige spreiding van het verkeer en overleg met de buurgemeentes zou momenteel een oplossing kunnen betekenen. 

De oorzaak van deze grote omleiding is het feit dat de werken niet op elkaar zijn afgestemd en dit is waar onze CD&V-fractie op voorhand voor had gewaarschuwd. En we bedoelen dan niet zozeer de grote werken want daar heeft de gemeente minder invloed op maar wel de werken in eigen beheer zoals de werken in de Molenstraat en de Hemelrijkstraat en binnenkort in de Overstraat te Waanrode.

maandag 27 november 2017

Participatie over gemeentelijk mobiliteitsplan

Bij aanvang van de gemeenteraadszitting werd door de Open VLD - N-VA-meerderheid een extra agendapunt toegevoegd over het participicatietraject in kader van de herziening van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Ik vind het zeer goed dat het studiebureau dat het mobiliteitsplan herziet een participatietraject voorstelt. Participatie klinkt goed maar kan verschillende vormen aannemen en ik hoop dat de gemeente het ter harte neemt en de inwoners echt betrekt. Doordat het punt pas bij aanvang van de zitting op de agenda werd geplaatst, weten we niet welke inspraak er georganiseerd zal worden en ook de toelichting ervan was niet verhelderend. Men spreekt van 4 "infoavonden" verspreid over de verschillende fases van het mobiliteitsplan. Het is echter belangrijk dat het niet louter toelichtingen zijn van het studiebureau maar dat er bijvoorbeeld met themaworkshops, wandelingen, discussiefora, ... wordt gewerkt. Op deze manier is er echte inspraak en niet louter informatieuitwisseling wat vaak het geval is. Men voorziet midden december al zo'n avond en hopelijk is er nog voldoende tijd om dit voor te bereiden en de inwoners uit te nodigen.

vrijdag 24 november 2017

Nieuw fietspad in de Diestsestraat

Op de Diestsestraat in Kortenaken worden, voor rekening van AQUAFIN, momenteel rioleringswerken en wegenwerken uitgevoerd. De gemeente is – tot op heden – geen betrokken partij in deze werken en de aannemer dient de fietspaden te herstellen in de oorspronkelijke staat. Op voorhand had onze CD&V-fractie (Stefaan Devos) gewaarschuwd dat deze fietspaden hersteld zouden moeten worden en nu gaat het gemeentebestuur een samenwerkingsovereenkomst aan met AQUAFIN. Omdat de fietspaden momenteel in klinkers zijn uitgerust en dit weinig comfort biedt, zal de gemeente instaan voor de meerprijs (ca. €74.000) van een andere materiaalkeuze. Men kiest er echter voor om het fietspad in betonverharding te voorzien en niet in asfalt terwijl dit thans het maximale comfort biedt voor fietsers, goedkoper is dan beton en wordt voorgeschreven door het Vlaams Vademecum Fietsvoorzieningen. Op de gemeenteraad van gisteren heb ik namens onze fractie dan ook geijverd om nu en in de toekomst beter na te denken over de materiaalkeuze. We zijn blij dat de klinkers vervangen worden maar asfalt zou een betere keuze zijn geweest dan beton.

donderdag 16 november 2017

Eerste verkeerslicht in Kortenaken

In maart van dit jaar was ik via een parlementaire vraag via Karin Brouwers (CD&V) aan minister Ben Weyts (N-VA) nog te weten gekomen dat het kruispunt N29 Tienen - Diest met de Klipgaardestraat te Waanrode op het investeringsprogramma van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) staat. Toen werd aangegeven dat het kruispunt op de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid (PCV) besproken zou worden, waar alle betrokken stakeholders er in principe naar streven om in consensus te bepalen welke aanpassingen wenselijk zijn om de verkeersveiligheid te verhogen.

Deze PCV vond plaats op 24 oktober maar vanuit de gemeente was enkel iemand van de politiezone Hageland aanwezig terwijl er normaal gezien ook een vertegenwoordiging is vanuit de gemeente (burgemeester, schepen of ambtenaar). Maar de Open VLD - N-VA-meerderheid vond het blijkbaar niet nodig om bij de bespreking aanwezig te zijn en dit terwijl dit toch wel een van de belangrijkste kruispunten is van Kortenaken. 

Op basis van de verkeersintensiteiten is er nu door de aanwezigen op de PCV beslist dat dit kruispunt met verkeerslichten wordt uitgerust. Verder zal er op de N29 vanuit de zijde van Diest ook een afslagstrook naar Waanrode aangelegd worden en wordt het voor fietsers gemakkelijker om over te steken. De Lijn was ook vragende partij voor busbeïnvloeding op de verkeerslichten zodat zij sneller groen krijgen.

Dit kruispunt wordt dus het eerste kruispunt op de zeer rechte N29 tussen Tienen en Diest dat met verkeerslichten uitgerust zal worden. Naar verkeersveiligheid zal dit zeker een verbetering zijn want het afslaan of kruisen van de N29 zal hierdoor vergemakkelijken. Maar het kan uiteraard wel zijn dat er af en toe voor de verkeerslichten gewacht moet worden maar door de implementatie van "slimme verkeerslichten" zal dit zoveel als mogelijk beperkt zijn. Wat wel goed in de gaten gehouden moet worden is dat er niet (nog) meer sluipverkeer ontstaat via het kruispunt N29 met de Halensebaan (dat iets verder ligt).

woensdag 25 oktober 2017

Betere WiFi in alle gemeentelijke zalen. Ein-de-lijk

Begin oktober had ik via mail een vraag gesteld aan het college van burgemeester en schepenen en dit in verband met de slechte WiFi-verbinding in de gemeentelijke zalen. In 2015 hadden we namens JONGCD&V Kortenaken dit punt ook al aangekaart op de gemeenteraad en de meerderheid had toen aangegeven dat men er mee bezig was. Maar intussen was er nog steeds niets veranderd en is de huidige WiFi-verbinding in alle zalen te zwak en niet voor iedereen toegankelijk. Voor zaal Bergendal - waar er totaal geen GSM-bereik is - werd vaak aangehaald dat het wachten is op de GSM-mast in Waanrode maar ook die blijft nog steeds uit.

Leden van de KVLV hadden mij recent gecontacteerd omdat zij in Kortenaken geen plaats vinden om een opleiding rond nieuwe media (werken met smartphone, Facebook, ontwerpen van flyers, ...) te geven voor ca. 15 deelnemers omdat er geen WiFi-verbinding in de vergaderlokalen is of omdat de WiFi-verbinding te zwak is. Vandaar dat ik de vraag nogmaals aan het college heb gericht want WiFi is momenteel niet meer weg te denken in onze samenleving. Denk maar aan de opleidingen en workshops die worden georganiseerd en waarbij je internet nodig hebt, digitale vergaderingen of het checken van social media bij evenementen in de zalen. Op de gemeenteraad van oktober antwoordde schepen Niels Willems (N-VA) dat er binnenkort in alle gemeentelijke zalen versterkers worden geplaatst en dat de WiFi-verbinding er voor iedereen toegankelijk zal zijn. Ons oppositiewerk loont dus!

donderdag 19 oktober 2017

Signalisatie bij wegenwerken

Deze week was ik in Den Haag op de Road Safety and Simulation International Conference om een studie te presenteren die ik vorig jaar in het kader van mijn doctoraat aan de Universiteit Hasselt heb uitgevoerd. De studie werd uitgevoerd in opdracht van mijn huidige werkgever het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). In Vlaanderen zijn er namelijk typeschema’s voor werfsignalisatie opgesteld en deze vormen de basis voor de signalisatie bij wegenwerken. Het doel van de simulatorstudie die ik uitvoerde is de validatie van een typeschema voor werken. In het bijzonder handelde de studie over de analyse van een typeschema bij werken op een rotonde waarbij er één zijtak van de rotonde is afgesloten. De analyse betrof de duidelijkheid en interpreteerbaarheid van de signalisatie door de bestuurders en op basis van het onderzoek werden 12 concrete aanbevelingen gegegeven om het type signalisatieschema aan te passen. 

Uit de studie kon onder andere besloten worden dat het niet altijd goed is om enkel een pijltje "wegomlegging" te zetten omdat bestuurders - vooral als ze de buurt niet kennen - het moeilijk vinden om zich te oriënteren. Het zou dan ook beter zijn om (zeker bij wegenwerken die lang duren en waarbij de omleiding relatief groot is; zoals bijvoorbeeld de huidige werken in Kortenaken) meer specifieke oranje omleidingsborden te plaatsen met daarop de gemeentenaam i.p.v. "wegomlegging".