Welkom

Op 14 oktober 2012 was ik lijstduwer voor CD&V-Kortenaken en raakte ik verkozen in de gemeenteraad. Daar probeer ik als jonge fractieleider van CD&V samen met de 5 andere partijgenoten constructief oppositiewerk te leveren. Op deze blog wil ik enkele leuke weetjes of markante feiten vermelden over politiek in het algemeen, over politiek in Kortenaken en over mezelf. Je kan me altijd contacteren via mail (kristof.mollu@gmail.com) of gsm (0498/64.00.78).

donderdag 30 augustus 2012

Waar je afval kwijt?


Deze week heb ik een mail gekregen van een inwoner van Kortenaken waarin onder andere stond dat er in onze buurt veel afval wordt verbrand in de tuinen en dat dit hinderlijk is voor de buren. Volgens de Vlaamse milieureglementering is enkel het verbranden van plantaardige afvalstoffen (bv. takken, struiken, ...) toegelaten mits men een afstand van 100 meter respecteert tot begroeiing of bebouwing. In de praktijk betekent het dus dat het quasi verboden is om in de eigen achtertuin (tuin)afval te verbranden. Het sluikverbranden veroorzaakt niet alleen milieuschade maar er is ook directe geur- en rookhinder. De prijzen op ons containerpark zijn bij de laagste in Vlaanderen dus moeten we een halt toeroepen aan het sluikstorten en -verbranden. Alle inwoners van de gemeente, dit wil zeggen iedereen die is ingeschreven in Kortenaken, krijgen automatisch toegang tot het containerpark via de elektronische identiteitskaart en afhankelijk van de lengte en hoogte van het voertuig en van het gebruik van de perscontainer voor het grof afval wordt er een beperkte vergoeding gevraagd.