Welkom

Op 14 oktober 2012 was ik lijstduwer voor CD&V-Kortenaken en raakte ik verkozen in de gemeenteraad. Daar probeer ik als jonge fractieleider van CD&V samen met de 5 andere partijgenoten constructief oppositiewerk te leveren. Op deze blog wil ik enkele leuke weetjes of markante feiten vermelden over politiek in het algemeen, over politiek in Kortenaken en over mezelf. Je kan me altijd contacteren via mail (kristof.mollu@gmail.com) of gsm (0498/64.00.78).

woensdag 13 februari 2013

Verschil tussen woorden en daden

Dat er tussen woorden en daden een verschil bestaat is duidelijk en dat er in partijprogramma’s vaak dingen te lezen staan die achteraf niet worden uitgevoerd is jammer want zo bedot je de kiezer. We zijn één gemeenteraad verder en we kunnen de N-VA al betrappen op twee zaken die ze in hun partijprogramma hadden geschreven en die ze niet waarmaken in het beleid. Hieronder twee quotes uit het programma van N-VA:
  • “We vinden ook dat het belang van de raad ‘Overleg Onderwijs-Gemeente (OOG)’vergroot moet worden: vermits de gemeente gratis leerlingenvervoer voorziet, mag van de scholen geëist worden om samen te onderzoeken hoe de efficiëntie kan verbeterd worden.” 
  •  “De landbouwadviesraad en milieuadviesraad willen we samenvoegen tot één raad: de Gemeentelijke Adviesraad voor Landbouw en Milieu (GALM). Dit zal ongetwijfeld de coördinatie ten goede komen.” 
We zijn één gemeenteraad verder en deze twee citaten kunnen al in de vuilbak worden gegooid want er zijn twee aparte adviesraden voor landbouw en milieu. Het belang van de adviesraad ‘OOG’ zal ook niet worden vergroot omdat het wordt geïntegreerd in het Lokaal Overleg KinderOpvang (LOKO). Er zijn nu ook nog andere zaken uit het partijprogramma die niet worden gerespecteerd maar ze hebben nog even om deze te realiseren. Wordt dus vervolgd!