Welkom

Op 14 oktober 2012 was ik lijstduwer voor CD&V-Kortenaken en raakte ik verkozen in de gemeenteraad. Daar probeer ik als jonge fractieleider van CD&V samen met de 5 andere partijgenoten constructief oppositiewerk te leveren. Op deze blog wil ik enkele leuke weetjes of markante feiten vermelden over politiek in het algemeen, over politiek in Kortenaken en over mezelf. Je kan me altijd contacteren via mail (kristof.mollu@gmail.com) of gsm (0498/64.00.78).

vrijdag 13 december 2013

Fusie tussen Kortenaken en Geetbets??

Moeten gemeenten fusioneren of niet? Het is een idee dat de laatste tijd meer en meer in de media opduikt en nu ook in Kortenaken. Onze burgemeester (André Alles “Pifke”, Open-VLD/GBL) en de burgemeester van Geetbets (Jo Roggen, Open-VLD) zijn volgens ROB tv en De Redactie het idee wel genegen... Deze week heeft de burgemeester van Linter (Marc Wijnants, CD&V) reeds een open brief geschreven waarin hij de nadelen van fusies overloopt. Ik zie er ook de voordelen niet van in en pleit wel voor samenwerking maar niet voor een fusie:
  • Kleinere besturen werken efficiënter en goedkoper: onderzoek toont aan dat een grote gemeente ca. 3x meer uitgeeft aan haar exploitatie dan een kleine tot middelgrote gemeente
  • Momenteel vallen er binnen het ambtenarenapparaat ontslagen in Tienen en Diest... Niet in Kortenaken!
  • Fusies leiden tot een grotere afstand voor de burger: fysieke afstand tot de dienstverlening maar ook een verminderde aanspreekbaarheid. Bijkomend wordt de ambtelijke organisatie bureaucratischer.
  • Schaalvergroting leidt niet altijd noodzakelijk tot lagere kosten: Uit onderzoek blijkt dat bij grotere gemeenten het aantal ambtenaren per 1.000 inwoners hoger ligt. En het is nu net deze kost dat vele gemeenten vandaag proberen te verminderen.
  • Van de 27 EU-landen zijn er slechts 9 die gemiddeld grotere gemeenten hebben dan Vlaanderen.
En we moeten een kat een kat noemen. Als er een fusie komt zal dat niet tussen Kortenaken en Geetbets alleen zijn maar worden we bij Tienen of Diest gevoegd en vullen we daar de financiële put. Of wordt het een fusie met Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek en Tielt-Winge (nu de politiezone Hageland en samen 36000 inwoners). Als we op het gemeentehuis moeten zijn, moeten we dus richting Tielt-Winge of Diest/Tienen of behouden we een "wijkpost" in iedere "deelgemeente" waardoor het element van al helemaal kostenbesparing wegvalt? Ik zie dit alvast niet zitten!

Samenwerking tussen meerdere gemeenten zal volgens mij daarentegen wel kostenbesparend werken (aankoop van materieel, gebruik sportaccommodatie, ...).