Welkom

Op 14 oktober 2012 was ik lijstduwer voor CD&V-Kortenaken en raakte ik verkozen in de gemeenteraad. Daar probeer ik als jonge fractieleider van CD&V samen met de 5 andere partijgenoten constructief oppositiewerk te leveren. Op deze blog wil ik enkele leuke weetjes of markante feiten vermelden over politiek in het algemeen, over politiek in Kortenaken en over mezelf. Je kan me altijd contacteren via mail (kristof.mollu@gmail.com) of gsm (0498/64.00.78).

woensdag 29 januari 2014

Helaas-prijs voor de besparingen in de dienst vrije tijd

Met de helaas-prijs willen we met de jongeren een jammerlijke gebeurtenis aankaarten. De helaas-prijs gaat dit jaar naar de besparingen in de vrije tijdsdienst en het daarmee samenhangende ontslag van de cultuurbeleidscoƶrdinator en de jeugdconsulent (februari 2013). We vinden het als jongerenpartij enorm belangrijk dat jeugd en cultuur voldoende ondersteund worden. Initiatieven hierrond worden vaak genomen door verenigingen en vrijwilligers en dat willen we alleen maar aanmoedigen maar daarom is het net zo belangrijk dat deze vrijwilligers vanuit de gemeente voldoende ondersteund worden. Maar blijkbaar werden deze personeelsfuncties dan toch niet belangrijk gevonden door de huidige Open VLD/GBL – N-VA-meerderheid. Beide ontslagen werden bovendien ook niet gecommuniceerd naar de adviesraden. Dit in tegenstelling tot wat we in verkiezingsteksten van beide partijen konden lezen. Citaat verkiezingstekst N-VA Kortenaken: “Voor de N-VA zijn jeugdverenigingen een zinvolle en toekomstgerichte aanvulling in de opvoeding van jongeren tot verantwoorde burgers. Zij verdienen dan ook een uitgebreide ondersteuning. Die kan zich situeren op financieel of op logistiek vlak.” Citaat Open VLD/GBL: “Actief vrijetijdsbeleid uitwerken in overleg met de jeugdraad.”