Welkom

Op 14 oktober 2012 was ik lijstduwer voor CD&V-Kortenaken en raakte ik verkozen in de gemeenteraad. Daar probeer ik als jonge fractieleider van CD&V samen met de 5 andere partijgenoten constructief oppositiewerk te leveren. Op deze blog wil ik enkele leuke weetjes of markante feiten vermelden over politiek in het algemeen, over politiek in Kortenaken en over mezelf. Je kan me altijd contacteren via mail (kristof.mollu@gmail.com) of gsm (0498/64.00.78).

zondag 23 februari 2014

Leerlingenvervoer

Op de gemeenteraad van 27 februari staat opnieuw het toelagereglement voor het leerlingenvervoer geagendeerd. Op de raadsvergadering van 23 januari hadden we als oppositie namelijk gevraagd om het punt te verdagen want er stonden nog verschillende fouten, tegenstrijdigheden en onduidelijkheden in. Dit maakte het zeer moeilijk om het reglement te begrijpen of het ├╝berhaupt te lezen. De meerderheid wou daar toen niet van weten en heeft het reglement toch gestemd met de opmerking dat er een nieuw reglement zou komen. Men heeft zich aan de belofte gehouden en het nieuwe reglement is veel duidelijker en komt op het volgende neer:
  • De gemeente geeft een tussenkomst in het leerlingenvervoer (van de woonplaats naar de school en terug + intern vervoer naar sporthal, bib, zwemmen, ...) voor de scholen op haar grondgebied
  • Het gaat enkel over Kortenaakse scholen en het bedrag is gelimiteerd per school: maximaal €12.500/school/schooljaar voor scholen die lager- en kleuteronderwijs inrichten (was tot op heden €15.000) en maximaal €2.500/school/schooljaar voor scholen met enkel kleuteronderwijs (was tot op heden €5.000).
Wel opvallend is dat er nu geen 'getrapte' terugschroeving is voorzien voor de subsidies. Het toelagereglement van januari voorzag voor het schooljaar '13-'14 nog een bedrag van respectievelijk maximaal €13.750 en €3.750 en pas vanaf '14-'15 de bedragen van €12.500 en €2.500. Benieuwd of dit is besproken met de scholen want de scholen van Kortenaken, Hoeleden en Waanrode maakten in 2012 wel volledig gebruik van de toen voorziene €15.000. 

zaterdag 15 februari 2014

Flits!

Dat snelheid een belangrijke invloed heeft op de verkeersveiligheid is een open deur intrappen. Overdreven snelheid verhoogt niet alleen de kans op een verkeersongeval maar zorgt er ook voor dat het gevolg van een ongeval groter is. En we zijn allemaal verantwoordelijk voor ons eigen rijgedrag en iedereen rijdt dan ook wel eens (iets) te snel. Op de website van de politiezone Hageland kun je de "flitsresultaten" zien van de controles die de politie bijna dagelijks uitvoert. En het valt op dat een aanzienlijk gedeelte van de gecontroleerde voertuigen te snel rijdt...