Welkom

Op 14 oktober 2012 was ik lijstduwer voor CD&V-Kortenaken en raakte ik verkozen in de gemeenteraad. Daar probeer ik als jonge fractieleider van CD&V samen met de 5 andere partijgenoten constructief oppositiewerk te leveren. Op deze blog wil ik enkele leuke weetjes of markante feiten vermelden over politiek in het algemeen, over politiek in Kortenaken en over mezelf. Je kan me altijd contacteren via mail (kristof.mollu@gmail.com) of gsm (0498/64.00.78).

woensdag 26 maart 2014

Gemeenteraad 27 maart

De gemeenteraad van a.s. donderdag (20u gemeentehuis) bevat slechts enkele punten:
 • Goedkeuring vorige notulen
 • Ontslag van raadslid Robin Ibens en eedaflegging nieuw raadslid Marina Jonckers (Spa Plus-fractie)
 • Mandatering algemene vergadering Sociaal Wonen Arrondissement Leuven
 • Onderschrijven Streekpact Leuven: hierin worden gezamenlijke doelen geformuleerd voor de regio en wordt er op zoek gegaan naar een synergie tussen afzonderlijke initiatieven om onze streek duurzaam en toekomstgericht te ontwikkelen
 • Vaststelling begrip “dagelijks bestuur”: Dit geeft het college de mogelijkheid om bepaalde opdrachten uit te voeren zonder de gemeenteraad te consulteren
 • Aankoop smalspoortractor
 • Onderhoudswerken Bosstraat en Gelbergenstraat te Hoeleden + Heerstraat en kruispunt te Kortenaken
 • Goedkeuring subsidiedossier Hartje Hageland
 • Overeenkomst Aquafin voor de opmaak van een Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP)
 • Een beperkte aanpassing aan de tarieven van de BIB: verloren kaart (+€0,5), lidmaatschap niet-inwoner (+€2) en interbibliothecair leenverkeer (+€0,20).
 • Vragen