Welkom

Op 14 oktober 2012 was ik lijstduwer voor CD&V-Kortenaken en raakte ik verkozen in de gemeenteraad. Daar probeer ik als jonge fractieleider van CD&V samen met de 5 andere partijgenoten constructief oppositiewerk te leveren. Op deze blog wil ik enkele leuke weetjes of markante feiten vermelden over politiek in het algemeen, over politiek in Kortenaken en over mezelf. Je kan me altijd contacteren via mail (kristof.mollu@gmail.com) of gsm (0498/64.00.78).

zondag 28 september 2014

CD&V vraagt behoud GROSK

Aan de GROSK (gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking) werd meegedeeld dat de gemeente spaarzaam moet omgaan met de middelen en werd er aangegeven dat er gesnoeid moet worden in verschillende beleidsdomeinen. De bovenlokale subsidie van ca. 16.000 euro per jaar valt weg en om die reden heeft het college voorgesteld om de GROSK af te schaffen. In de toekomst zou de GROSK zich wel nog kunnen positioneren als een werkgroep binnen de cultuurraad maar niet meer als een zelfstandige raad. 

Op de vorige gemeenteraad vroeg Tuur namens onze fractie waarom de GROSK in haar huidige werking afgeschaft moet worden en waarom het herleid wordt tot een werkgroep binnen een overkoepelende adviesraad. Er worden namelijk nog budgetten voorzien tot maximaal 6000 euro per jaar (3000 euro voor werkingskosten en 3000 euro voor stages, inleefreizen en projecten). Dus waarom moet de huidige werking opgedoekt worden? De bevoegde schepen Nadine Veulemans heeft op de zitting geantwoord dat dit opnieuw binnen het college wordt besproken.

Ikzelf vind dit een rare gang van zaken omdat dit punt voor de zoveelste keer op de agenda van het schepencollege staat. Het college is namelijk al sinds juni een beslissing aan het nemen. Volgens mij is het afschaffen van de GROSK voornamelijk een symbooldossier voor de N-VA omdat schepen Niels Willems op het debat naar aanleiding van de verkiezingen in 2012 heeft gezegd dat de N-VA de Noord-Zuid-Werking wil terugschroeven. Ik betreur dit dan ook omdat de GROSK zeer goed werk levert in Kortenaken!