Welkom

Op 14 oktober 2012 was ik lijstduwer voor CD&V-Kortenaken en raakte ik verkozen in de gemeenteraad. Daar probeer ik als jonge fractieleider van CD&V samen met de 5 andere partijgenoten constructief oppositiewerk te leveren. Op deze blog wil ik enkele leuke weetjes of markante feiten vermelden over politiek in het algemeen, over politiek in Kortenaken en over mezelf. Je kan me altijd contacteren via mail (kristof.mollu@gmail.com) of gsm (0498/64.00.78).

zaterdag 24 januari 2015

Stefaan blikt terug en kijkt vooruit

Afgelopen week verscheen ons huis-aan-huis-blad kortenaken.direct. Hierin blikt Stefaan Devos terug op 2 jaar oppositie:
"Twee jaar oppositie gevoerd en vooral de beginperiode was toch even wennen. Er kwamen nogal wat nieuwe gezichten in de gemeenteraad, aanpassing aan de nieuwelingen en vooral de manier van besturen werd anders.
De huidige meerderheid herhaalde in ’t begin van de legislatuur, en dit tot vervelens toe, dat we afstevenden naar een financieel debacle, niets bleek minder waar. De gemeentelijke meerjarenplanning vertoont tot en met 2019 een positief resultaat en in tegenstelling tot vele andere gemeenten hebben wij de directe belastingen niet verhoogd. Onze CD&V-fractie erkent dat er een aantal meevallers (verkoop watermaatschappij IWM aan de Watergroep) en uiteraard een aantal tegenvallers (verhoging bijdrage brandweer) zijn, situaties die elke bestuursmeerderheid meemaakt. Structurele investeringen, zoals riolerings- en wegenwerken, vallen stil en dit betreuren we want de overheid verplicht ons zo snel als mogelijk het rioleringsnet te vernieuwen.

'Samen pakken we de toekomst vast' is de CD&V-boodschap in 2015. Wij werken mee aan deze toekomst, verschillende enthousiaste jongeren staan klaar om de fakkel over te nemen. Ervaren collega’s staan de jongeren met raad en daad bij zonder hun eigen ambities op te geven."