Welkom

Op 14 oktober 2012 was ik lijstduwer voor CD&V-Kortenaken en raakte ik verkozen in de gemeenteraad. Daar probeer ik als jonge fractieleider van CD&V samen met de 5 andere partijgenoten constructief oppositiewerk te leveren. Op deze blog wil ik enkele leuke weetjes of markante feiten vermelden over politiek in het algemeen, over politiek in Kortenaken en over mezelf. Je kan me altijd contacteren via mail (kristof.mollu@gmail.com) of gsm (0498/64.00.78).

maandag 23 februari 2015

Belastingsreglement op masten en pylonen voor dienstjaren 2015-2018 (aflevering 3)

Het agendapunt 'Belastingsreglement op masten en pylonen' stond in november 2014 voor de eerste keer op de agenda en toen werd het op aangeven van onze fractie verdaagd omdat er enkele “mankementen” en hiaten in deze beslissing stonden. 
In december 2014 werd dan een aangepast voorstel gedaan waarbij er deels met onze opmerkingen rekening werd gehouden (o.a. een vrijstelling voor de verlichting van sport- en recreatievoorzieningen). Verder was er in het besluit van december opgenomen dat het college nog bijkomende vrijstellingen kan geven in geval van betwisting. Omdat dit een zekere willekeur kan inhouden en het voor interpretatie vatbaar is, hadden wij ons als fractie onthouden tijdens de stemming. 
De gemeente heeft dit besluit vervolgens aan de toezichthoudende overheid bezorgd en het Agentschap Binnenlands Bestuur heeft laten weten dat er een paar aanpassingen aan het besluit gedaan moeten worden waardoor het reglement opnieuw op de agenda van 26 februari 2015 staat. Het Agentschap oordeelt namelijk - net zoals onze fractie in december 2014 - dat het oorspronkelijke reglement een willekeur kan inhouden: “De laatste zin van artikel 4 “vrijstellingen worden aangevraagd en beoordeeld door het college van burgemeester en schepenen, die ook oordelen in geval van betwisting moet alleszins geschrapt worden. Het college van burgemeester en schepenen heeft geen discretionaire bevoegdheid om te oordelen over een aanvraag voor vrijstelling van de belasting. De criteria om in aanmerking te komen voor een vrijstelling moeten ondubbelzinnig blijken uit het gemeenteraadsbesluit. Het college is wel bevoegd om bezwaarschriften te behandelen maar dit is reeds vermeld in artikel 7 van de beslissing.”