Welkom

Op 14 oktober 2012 was ik lijstduwer voor CD&V-Kortenaken en raakte ik verkozen in de gemeenteraad. Daar probeer ik als jonge fractieleider van CD&V samen met de 5 andere partijgenoten constructief oppositiewerk te leveren. Op deze blog wil ik enkele leuke weetjes of markante feiten vermelden over politiek in het algemeen, over politiek in Kortenaken en over mezelf. Je kan me altijd contacteren via mail (kristof.mollu@gmail.com) of gsm (0498/64.00.78).

maandag 8 juni 2015

Vinger aan de pols houden

Op 21 april had ik bij het Agentschap Binnenlands Bestuur gevraagd of ons gemeentebestuur aangemaand kon worden om de collegenotulen tijdig aan de gemeenteraadsleden over te maken. We krijgen de notulen namelijk meestal te laat of meerdere colleges gelijktijdig waardoor het moeilijk is om het beleid van de meerderheid op te volgen. Het gemeentedecreet bepaalt nochtans op een duidelijke wijze wanneer de notulen overgemaakt moeten worden; namelijk de dag volgend op de goedkeuring. 

Vermits het college elke week samenkomt zouden we in principe elke week het collegeverslag van de week ervoor moeten krijgen maar dat is dus niet het geval. Ik besef ook wel dat het niet mogelijk is om de verslagen steeds de dag na de goedkeuring door te sturen want er moet hier en daar nog iets aangepast worden. Maar voor ons als oppositie is het regelmatig krijgen van notulen de enige mogelijkheid om het beleid van nabij te volgen.

De gouverneur heeft nu tweeledig gereageerd. (1) Enerzijds besluit de gouverneur op basis van het antwoord van de gemeente dat er wel degelijk inspanningen worden geleverd om de notulen regelmatig over te maken. (2) Anderzijds vraagt de gouverneur aan het gemeentebestuur om de notulen tijdig over te maken.

Hieronder heb ik een overzicht gemaakt van de termijn waarop we de notulen krijgen en het valt op dat sinds de melding bij het Agentschap de notulen op tijd komen (misschien dat in het antwoord van de gemeente enkel dit overzicht is doorgestuurd naar de gouverneur?). Maar de periode ervoor kregen we de notulen quasi steeds te laat en men begint opnieuw in deze gewoonte te vallen.