Welkom

Op 14 oktober 2012 was ik lijstduwer voor CD&V-Kortenaken en raakte ik verkozen in de gemeenteraad. Daar probeer ik als jonge fractieleider van CD&V samen met de 5 andere partijgenoten constructief oppositiewerk te leveren. Op deze blog wil ik enkele leuke weetjes of markante feiten vermelden over politiek in het algemeen, over politiek in Kortenaken en over mezelf. Je kan me altijd contacteren via mail (kristof.mollu@gmail.com) of gsm (0498/64.00.78).

vrijdag 21 augustus 2015

Reactie schepen Willems

In de online krant van Het Nieuwsblad was vandaag een reactie van schepen Niels Willems te lezen dat we eens bij hem moeten langs gaan om uit te leggen hoe een gemeente werkt (als reactie op mijn eerdere blog). Misschien is het goed dat hij eens bij ons langs komt :-)
De gemeenteraad moet wat mij betreft zeker niet nodeloos samenkomen maar er zijn verschillende punten die nog op de raad besproken moeten worden (onder andere het zeer belangrijke punt, en waar we al heel lang op wachten, de personeelsformatie). Bovendien zegt het gemeentedecreet letterlijk dat er ten minste tien raden per jaar moeten zijn en wij zullen er volgens de planning die in één van de laatste collegeverslagen staat 9 hebben. Op deze manier tracht het gemeentedecreet er mijn inziens voor te zorgen dat de oppositie mee betrokken wordt en het beleid zich niet beperkt tot de kleinere bevoegdheden van het college. Dat was dan ook de insteek waarom ik het betreur dat er opnieuw geen raad door gaat omdat de grotere beslissingen wel op de gemeenteraad moeten komen.

Tot slot, het is ook niet erg netjes dat er wordt aangegeven dat de vorige legislatuur geen colleges hield tijdens de zomermaanden. Net zoals de huidige meerderheid doet, bleven de colleges in het verleden gewoon doorgaan tijdens de vakantieperiode.

Gemeentedecreet:
Afdeling II. - De werking van de gemeenteraad.

Art. 19. De gemeenteraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en ten minste tienmaal per jaar.