Welkom

Op 14 oktober 2012 was ik lijstduwer voor CD&V-Kortenaken en raakte ik verkozen in de gemeenteraad. Daar probeer ik als jonge fractieleider van CD&V samen met de 5 andere partijgenoten constructief oppositiewerk te leveren. Op deze blog wil ik enkele leuke weetjes of markante feiten vermelden over politiek in het algemeen, over politiek in Kortenaken en over mezelf. Je kan me altijd contacteren via mail (kristof.mollu@gmail.com) of gsm (0498/64.00.78).

zondag 19 juni 2016

Gemeenteraad 27/06

Als de Belgen doorgaan naar de volgende ronde op het Europees Kampioenschap, dan spelen ze sowieso niet op maandag 27/06. Maar dan vindt er om 20u30 wel een gemeenteraad in Kortenaken plaats met enkele belangrijke punten: gemeentelijke jaarrekening, oprichting van een inkantelings-commissie die de integratie van het OCMW in de gemeente voorbereidt, nieuwe aanstelling van een OCMW-raadslid en in besloten zitting de stemming voor de aanstelling van de financieel beheerder alsook de aanstelling van de secretaris als tijdelijk waarnemend stedenbouwkundig ambtenaar (er was niemand geslaagd op het examen).

Wat opvallend is, is dat het raadsbesluit van 28 april met betrekking tot de aankoop van een tweedehandscamion wordt ingetrokken. De oppositie had zich toen reeds onthouden omdat we van oordeel waren dat er voor het bedrag dat toen werd voorzien voor de aankoop van een tweedehands (ca. 83.000 euro, excl. btw) eventueel ook een nieuwe vrachtwagen aangeschaft kon worden. Stefaan Devos had toen namens onze partij aangegeven dat de aanschaf van een nieuwe vrachtwagen op lange termijn beterkoop zou zijn.  Het college trekt nu dus het raadsbesluit in en gaat - zoals wij in april al hadden aangegeven – over tot de aankoop van een nieuwe vrachtwagen met overname van de oude vrachtwagen en dit voor een bedrag van 85.000 euro (excl. btw).

Verder komt ook het punt ‘Retributie Vakantiewerking 2016’ terug op de agenda. Dit punt was in mei verdaagd omdat de oppositie had aangegeven dat er verschillende fouten in het reglement stonden.